...v malé zahrádce...
5. 4. 2020 0:00

Mládenče, pravím ti vstaň!- článek 20Jestliže jsi ztratil vnitřní sílu, sny, nadšení, naději a velkorysost, přistupuje k tobě Ježíš, jako přistoupil k mrtvému synu jedné vdovy, a vší mocí svého vzkříšení tě vybízí: „Mládenče, pravím ti, vstaň!“ (Lk…


1. 4. 2020 0:00

Být mladý je dar! – článek 134 (134+135)134. Jak prožijeme mládí, když se necháme osvěcovat a proměňovat velikou zvěstí evangelia? Tuto otázku je důležité si položit, protože mládí není něco, čím bychom se měli chlubit, ale je to Boží dar: „Být…


27. 3. 2020 0:00

Milí přátelé, každý se modlíme - někdy více, jindy zapomeneme. Smysl, důvod Týdne modliteb za mládež je spojit vzájemný čas, který máme, a modlit se k Bohu. Za co? Poděkovat za dar nové generace mládeže. Uznat a přijmout, že jsou jiní než my. Prosit…


25. 3. 2020 0:00

Maria – influencer Boží! – článek 44„Síla ‘ano’ mladé Marie je stále imponující. Síla onoho ‘ať se mi stane’ to, co řekl anděl. To nebylo žádné pasivní nebo rezignované přivolení. Bylo to něco jiného než ‘ano’ ve smyslu: ‘Tak dobře, zkusím to, a…


15. 3. 2020 0:00

Sum­merJ­ob dává prá­ci nový roz­měr a je dů­ka­zem toho, že pra­co­vat beze mzdy lze i v dneš­ním svě­tě. Co nás vede k ta­ko­vé­mu roz­hod­nu­tí? Tou­ha po živé spo­leč­nos­ti, kte­rá pra­me­ní z křes­ťan­ských hod­not.


13. 3. 2020 0:00
Rubrika: Reportáže

CHRISTUS VIVIT!Dne 1. února se konalo vikariátko, tentokrát ne v Želivě, jak tomu bývá, ale všichni jsme zamířili do města Světlá nad Sázavou. Zdejší mládež v čele s knězem Pavlem Jägrem si pro nás připravila zajímavý program s malým překvapením na…


11. 3. 2020 0:00

Bůh Tě miluje. – článek 112 (112+113)112. Každému chci říct především první pravdu: „Bůh tě miluje.“ I když jsi to už slyšel, nevadí, chci ti to připomenout: Bůh tě miluje. Nikdy o tom nepochybuj, ať se ti v životě děje cokoli. Ať se nacházíš v…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz