...v malé zahrádce...
6. 7. 2020 0:00

Výlet 22+ je dvoudenní akce pro mládež starší 21 let.Je určena pro ty, kteří chtějí poznat nějaké město naší diecéze (tentokrát Poděbrady) a zároveň se setkat se svými vrstevníky. Naší touhy je setkávat se s mladými lidmi, kteří sice už mají svá…


6. 6. 2020 0:00

Na podzim 2020 zahájíme další ročník dvouletého formačně-vzdělávacího kurzu pro mladé katolíky naší diecéze. Cílem Animátorského kurzu je připravit mladé pro práci s dětmi a mládeží v rámci volnočasových aktivit (spolča, výlety, pastorace mladých,..…


12. 4. 2020 0:00

On žije! – článek 124Pak je tu třetí pravda, která je neoddělitelně spojena s tou předchozí: On žije! Je dobré si to často připomínat, protože jsme v nebezpečí, že budeme Ježíše Krista brát jen jako dobrý příklad z minulé doby, jako vzpomínku, jako…


11. 4. 2020 0:00

Osvobozuje nás zdarma. – článek 121Jeho odpouštění a spása nejsou něco, co jsme si koupili nebo co bychom si museli opatřit svými skutky nebo svým úsilím. On nám odpouští a osvobozuje nás zdarma. Jeho darování se na kříži je něco tak velikého, že za…


10. 4. 2020 0:00

On objímá ztraceného syna. – článek 120„Jsme zachráněni Ježíšem: on nás totiž miluje a nemůže jinak. My mu můžeme udělat ledacos, ale on nás miluje a zachraňuje nás. Vždyť jen to, co on miluje, může být zachráněno. Jenom to, co on přijme, může být…


9. 4. 2020 0:00

Nenechme si ukrást bratrství. – článek 167Bůh miluje radost mladých lidí a zve je především k radosti, která se prožívá v bratrském společenství, k této vyšší radosti, která se umí dělit, protože „blaženější je dávat než dostávat“ (Sk 20,35), a…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz