...v malé zahrádce...

Archiv Duben 2020

12. 4. 2020 0:00

On žije! – článek 124Pak je tu třetí pravda, která je neoddělitelně spojena s tou předchozí: On žije! Je dobré si to často připomínat, protože jsme v nebezpečí, že budeme Ježíše Krista brát jen jako dobrý příklad z minulé doby, jako vzpomínku, jako…


11. 4. 2020 0:00

Osvobozuje nás zdarma. – článek 121Jeho odpouštění a spása nejsou něco, co jsme si koupili nebo co bychom si museli opatřit svými skutky nebo svým úsilím. On nám odpouští a osvobozuje nás zdarma. Jeho darování se na kříži je něco tak velikého, že za…


10. 4. 2020 0:00

On objímá ztraceného syna. – článek 120„Jsme zachráněni Ježíšem: on nás totiž miluje a nemůže jinak. My mu můžeme udělat ledacos, ale on nás miluje a zachraňuje nás. Vždyť jen to, co on miluje, může být zachráněno. Jenom to, co on přijme, může být…


9. 4. 2020 0:00

Nenechme si ukrást bratrství. – článek 167Bůh miluje radost mladých lidí a zve je především k radosti, která se prožívá v bratrském společenství, k této vyšší radosti, která se umí dělit, protože „blaženější je dávat než dostávat“ (Sk 20,35), a…


5. 4. 2020 0:00

Mládenče, pravím ti vstaň!- článek 20Jestliže jsi ztratil vnitřní sílu, sny, nadšení, naději a velkorysost, přistupuje k tobě Ježíš, jako přistoupil k mrtvému synu jedné vdovy, a vší mocí svého vzkříšení tě vybízí: „Mládenče, pravím ti, vstaň!“ (Lk…


1. 4. 2020 0:00

Být mladý je dar! – článek 134 (134+135)134. Jak prožijeme mládí, když se necháme osvěcovat a proměňovat velikou zvěstí evangelia? Tuto otázku je důležité si položit, protože mládí není něco, čím bychom se měli chlubit, ale je to Boží dar: „Být…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz