...v malé zahrádce...

Archiv Březen 2020

27. 3. 2020 0:00

Milí přátelé, každý se modlíme - někdy více, jindy zapomeneme. Smysl, důvod Týdne modliteb za mládež je spojit vzájemný čas, který máme, a modlit se k Bohu. Za co? Poděkovat za dar nové generace mládeže. Uznat a přijmout, že jsou jiní než my. Prosit…


25. 3. 2020 0:00

Maria – influencer Boží! – článek 44„Síla ‘ano’ mladé Marie je stále imponující. Síla onoho ‘ať se mi stane’ to, co řekl anděl. To nebylo žádné pasivní nebo rezignované přivolení. Bylo to něco jiného než ‘ano’ ve smyslu: ‘Tak dobře, zkusím to, a…


15. 3. 2020 0:00

Sum­merJ­ob dává prá­ci nový roz­měr a je dů­ka­zem toho, že pra­co­vat beze mzdy lze i v dneš­ním svě­tě. Co nás vede k ta­ko­vé­mu roz­hod­nu­tí? Tou­ha po živé spo­leč­nos­ti, kte­rá pra­me­ní z křes­ťan­ských hod­not.


13. 3. 2020 0:00
Rubrika: Reportáže

CHRISTUS VIVIT!Dne 1. února se konalo vikariátko, tentokrát ne v Želivě, jak tomu bývá, ale všichni jsme zamířili do města Světlá nad Sázavou. Zdejší mládež v čele s knězem Pavlem Jägrem si pro nás připravila zajímavý program s malým překvapením na…


11. 3. 2020 0:00

Bůh Tě miluje. – článek 112 (112+113)112. Každému chci říct především první pravdu: „Bůh tě miluje.“ I když jsi to už slyšel, nevadí, chci ti to připomenout: Bůh tě miluje. Nikdy o tom nepochybuj, ať se ti v životě děje cokoli. Ať se nacházíš v…


4. 3. 2020 0:00

Odvaž se být někým víc. – článek 107Nedopusť, aby tě okradli o naději a o radost, aby tě omámili a zotročili pro své zájmy. Odvaž se být někým víc, protože tvé bytí má větší hodnotu než cokoli jiného. Nepotřebuješ mít majetek nebo budit dojem. Můžeš…


2. 3. 2020 0:00

Hledáš příležitost k zastavení se a načerpání v Boží přítomnosti? Pojď zažít den plný svědectví a sdílení! Vezmi sebe a své kamarády a doražte 14. března na TRIO do pražské Vinoře. Celým dnem se bude prolínat téma společenství a vše uzavřeme adorací…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz