...v malé zahrádce...

Archiv Únor 2020

2. 3. 2020 0:00

Hledáš příležitost k zastavení se a načerpání v Boží přítomnosti? Pojď zažít den plný svědectví a sdílení! Vezmi sebe a své kamarády a doražte 14. března na TRIO do pražské Vinoře. Celým dnem se bude prolínat téma společenství a vše uzavřeme adorací…


26. 2. 2020 0:00

Naučil jsem se plakat? – článek 76Možná, že „my, kdo žijeme více méně bezstarostným životem, neumíme plakat. Určité životní skutečnosti je možno vidět jen očima očištěnýma slzami. Zvu každého z vás, aby se zeptal sebe sama: Naučil jsem se plakat?…


12. 2. 2020 0:00

Církev putuje 2 tisíce let – taková, jaká je. – článek 101To není jediný hřích členů církve, jejíž dějiny mají mnoho stínů. Naše hříchy jsou všem viditelné; nemilosrdně se odrážejí ve vráskách tisícileté tváře naší matky a učitelky. Ona totiž putuje…


5. 2. 2020 0:00

Ježíš Ti dává světlo. – článek 31Ježíš vám, mladí přátelé, nedává světlo z dálky nebo zvnějšku. Jeho světlo přichází přímo z jeho mládí, které s vámi sdílí. Je velmi důležité kontemplovat mladého Ježíše, jak nám ho ukazují evangelia, protože on byl…


Autor blogu Grafická šablona signály.cz