...v malé zahrádce...

PANNA MARIA V BIBLI

16. 5. 2017 19:48
Rubrika: K zamyšlení... | Štítky: Panna Maria , Bible

Bůh k nám promlouvá skrze své slovo, které máme zaznamenané v Písmu svatém. Ke každému člověku mluví v jeho konkrétní době. Chceme-li mít správnou úctu k Panně Marii, musíme se podívat na samý základ, kterým je právě Boží slovo. Zde můžeme Marii pozorovat takovou, jaká je, jak jedná a čemu nás pokorně učí. Ve Starém zákoně nacházíme některé předobrazy, náznaky Matky Boží. V Novém zákoně vidíme Marii v událostech Ježíšova dětství, u kříže a ve večeřadle, kde spolu s apoštoly setrvávala na modlitbách a očekávala slíbený dar Duch Svatého.

Mariánské téma v Písmu svatém bychom tak mohli rozebírat z pohledu předobrazů Starého zákona, pak zcela jistě z pohledu Nového zákona u evangelistlů, v listech sv. Pavla a v knize Zjevení sv. Jana. V tomto článku nechceme detailně popisovat a rozebírat všechny biblické pasáže, které se vztahují k Panně Marii nebo o ní přímo mluví. Podíváme se pouze na některé a připomeneme si zásadní události, v kterých Maria hraje důležitou roli. Omezíme se více méně na evangelia, a to jen na některé úryvky, s malou odbočkou do Skutků apoštolských.

V Markově evangeliu se Maria objevuje pouze jednou, a to když za Ježíšem přichází společně s jeho příbuznými (srov. Mk 3,31-35).

Evangelisté Matouš a Lukáš se zabývají Marií především v prvních dvou kapitolách, kde mluví o Ježíšově dětství.

V Matoušově evangeliu hraje Maria spíše pasivní roli. Aktivní je její snoubenec svatý Josef. Oba dva zde nevysloví ani jediné slovo. Matouš mluví o narození Božího Syna z Panny a představuje Marii především jako matku. To je ten vznešený titul, který několikrát zmiňuje.  Dítě a matka jsou spolu nerozlučně spjaty (srov. 1,16-2,23).  

Lukášovo evangelium mluví o Panně Marii nejvíce. Jsou to události z Ježíšova života. Zvěstování (srov. Lk 1,26-38), návštěva u Alžběty (srov. Lk 1,39-56), narození v Betlémě (srov. Lk 2,1-20), představení a nalezení v chrámě (srov. Lk 2,21-52). Během Ježíšova veřejného působení zmiňuje evangelista Lukáš Marii například, když ho s příbuznými hledá (srov. Lk 8,19-21). Jsme tak pozváni do velmi důležité školy pokory a oddanosti Bohu, kde nás Maria svým osobním příkladem vyučuje. Vidíme ji zde ve všech případech jako oddanou služebnici živého Boha, která nás učí Pána chválit, přemýšlet o jeho věcech, uchovávat si je v paměti a nezapomínat na to, co Bůh v životě člověka koná.  

Ve Skutcích apoštolských představuje Lukáš Marii hned na začátku jako člověka, který patří do prvotní křesťanské obce, která je u kořenů církve a setrvává s apoštoly na modlitbách (srov. Sk 1,14). To je další velmi důležitá škola v trpělivém očekávání Božích darů.

V Janově evangeliu se s Pannou Marií setkáváme na dvou místech: na svatbě v Káně Galilejské (srov. Jan 1,1-11) a pod křížem (srov. Jan 19,25-27). Na svatbě v Káně Galilejské se Maria projevuje jako ta, která chce pomoct mladým novomanželům a zároveň naprosto věří, že Ježíš je pravý Bůh, který se nechce ukázat jako nějaký kouzelník, ale jako ten, který pomáhá člověku a dává mu to nejlepší. Zaznívá zde poslední Mariina věta a rada, kterou máme v Písmu svatém zaznamenanou: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ (Jan 2,5) To je nejlepší rada i pro nás, pro každého člověka. Bylo by moc dobré, kdybychom si tuto radu hluboko zapsali do srdce.

Druhou zmínkou o Panně Marii nás evangelista Jan zve pod kříž. Tady Kristus umírá za každého z nás a dává nám Marii za matku. To je naprosto zásadní chvíle. Ježíš má starost o svoji matku i o nás. Mariino mateřství vůči všem lidem je zde jasně stanoveno. Preface o Panně Marii, Matce církve, komentuje tuto událost slovy: „Ona je Matkou všech: když Kristus umíral, odkázal jí ty, které miloval, a všechny, jimž svou smrtí otevřel život věčný.“  Svatý papež Jan Pavel II. v encyklice Redemptoris Mater říká: „Slova, která pronáší Ježíš z kříže, znamenají, že mateřství té, která ho zrodila, bude mít „nové“ pokračování v církvi a skrze církev, jež je symbolizována a zastoupena v Janovi.“

Toto pokračování se tedy týká i nás. Kéž vždycky vnímáme Pannu Marii jako velký dar samotného Krista - pro nás osobně i pro celou církev.

Boží slovo nám tedy ukazuje Pannu Marii jako velký vzor hodný následování.

P. Jan Paseka

 

 

Zobrazeno 1236×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz