...v malé zahrádce...

ÚCTA K PANNĚ MARII V PRAXI

18. 4. 2017 19:24
Rubrika: K zamyšlení... | Štítky: Panna Maria

V minulém čísle jsme se věnovali úctě k Panně Marii. Dnes v tomto tématu budeme pokračovat a podíváme se na některé konkrétní projevy lidové zbožnosti. Zastavíme se u některých druhů modliteb a prvků, které v mariánské úctě hrají důležitou roli. Jsou to například, májové pobožnosti, modlitba růžence, poutě, modlitba Anděl Páně, mariánské medailky a poutě.

Májové pobožnosti

Májové pobožnosti konáme v květnu. Větší část tohoto měsíce, někdy i celý, prožíváme ve velikonoční době. Je to dobrá příležitost uvědomit si účast Matky Boží na velikonočním tajemství a v událostech večeřadla, kdy Maria setrvává s apoštoly v modlitbě, a očekávají slíbený dar Ducha svatého. Také my jsme shromážděni kolem Matky Boží, která nás vždycky vede ke Kristu a učí nás trpělivě očekávat a vnímat Boží dary.

 

Růženec

Během zjevení Panny Marie ve Fatimě, byly děti mnohokrát zvány k modlitbě růžence. Svatý Jan Pavel II. věnoval růženci krásný apoštolský list Rosarium Virginis Mariae. V tomto listě nás vyzývá, abychom objevili krásu této modlitby. Možná si někdy řekneme - nemám čas modlit se tak dlouhou modlitbu. Člověk má však čas na to, čemu ho chce věnovat. Růženec je rozjímavá modlitba. Vede nás, abychom spolu s Pannu Marií přemýšleli o Kristu. V duchovním životě to je poklad, který je dobře objevit.

 

Anděl Páně

Modlitba Anděl Páně nám připomíná naprosto zásadní událost v dějinách člověka. Boží Syn se vtělil a stal se jedním z nás. Lidová zbožnost nás vede k tomu, abychom si to třikrát denně uvědomili: ráno, v poledne a večer. Tuto modlitbu koná veřejně v neděli, a v den některých slavností, i Svatý otec. Ve velikonoční době se Anděl Páně nahrazuje modlitbou Vesel se, nebes královno, která nám připomíná radost z Kristova zmrtvýchvstání. 

 

Mariánské medailky

Lidé poměrně často nosí na krku zavěšené mariánské medailky. Je to výraz úcty a důvěry v Matku Boží. Velmi rozšířenou je medailka, kterou předala Panna Maria při zjevení sv. Kateřině Labouré. Tato medailka obsahuje bohatou symboliku. Na přední části je Maria jak šlape na hlavu hada a kolem ní je nápis: „Bez hříchu počatá Panno Maria, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.“ Na zadní straně je písmeno M, nad kterým vyčnívá kříž. Dole je Srdce Ježíšovo obklopené trnovou korunou a Srdce Mariino probodené mečem. Okolo tohoto výjevu je dvanáct hvězd.

 

Poutě

Pouť má v křesťanství velikou tradici.  První Ježíšova slova, která známe z evangelia, jsou pronesena právě na pouti v Jeruzalémě: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ (Lk 2,49).

Putování stojí námahu. Vydat se na pouť znamená vynaložit určité úsilí.

Křesťané putovali a putují do Svaté země na místa spjatá s událostmi Ježíše Krista, do kterých samozřejmě Panna Maria také patří. Dále křesťané odpradávna nejčastěji navštěvují Řím a Santiago de Compostela. Rozšířily se poutě na světoznámá mariánská poutní místa, mezi které patří např. Lurdy a Fatima. Nejvíce navštěvované poutní místo na světě je Guadalupe, kde se v 16. století zjevila Matka Boží Indiánovi Juanu Diegovi. 

Maria je MATKOU Krista a církve. Úcta k ní musí být proto vždy úzce spjatá s Kristem a církví. Nezapomínejme na to.

P. Jan Paseka

 

Zobrazeno 329×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz